Chương 84 – HƯCC

Chương 84: Cổn Cổn và Thượng tướng sẽ trực tiếp cùng nhau

Tiểu Ôn có thể nói như thế nào đây, đương nhiên Tiểu Ôn sẽ nói là “Đẹp” rồi.

Continue Reading