Chương 53 – HƯCC

Chương 53: Chân tướng của sự việc và gặp gia trưởng

            Không biết cũng liền tùy ý, nhưng hiện tại Cổn Cổn biết có người đang xem mình.

Continue Reading