Chương 58 – HƯCC

Sorry mọi người nha, cả tuần nay Điềm lên Sài Gòn đi phỏng vấn nên không có thời gian edit truyện được TT^TT

Chương 58: Mạc Cổn Cổn cứu người vui làm mẹ

            Hai người lại dạo quanh vài tầng, Mạc Cổn Cổn mở rộng tầm mắt, toàn bộ hành trình đều nhảy nhót, vui sướng chịu không nổi.

Continue Reading