Chương 60 – HƯCC

Chương 60: Đến trường gặp phải oan quỷ gây sự

 Tinh thần lực của Mạc Cổn Cổn là một bí ẩn.

Continue Reading