Chương 66 – HƯCC

Chương 66: Sau khi ăn giấm và quan hệ thân mật

Nhắc tới nam sinh khôi ngô kia, đầu tiên Gấu Trúc Đoàn Nhi lộ ra sắc thái mừng rỡ nồng đậm. Lục Kiêu Kỳ bắt đầu lo lắng.

Continue Reading