Chương 67 – HƯCC

Chương 67: Trận đấu vườn trường và Cổn Cổn trực tiếp

Cuối cùng áo khoác trắng vẫn không thể đạt được bất luận tin tức hữu dụng gì từ miệng của anh.

Continue Reading