Chương 70 – HƯCC

Chương 70: Học sinh cẩu thả bị quỷ trả thù

  Tiểu Ôn trở về có hơi chậm, bất quá cũng chưa được bao lâu.

Continue Reading