Chương 72 – HƯCC

Chương 72: Cổn Cổn bắt đầu ngày tháng bắt quỷ

Mạc Cổn Cổn không có hỏi kết cục của diễm quỷ, câu vẫn duy trì tâm tình không giải thích được đối với cả câu chuyện.

Continue Reading