Chương 74 – HƯCC

Chương 74: Hai manh vật tinh linh và Cổn Cổn

Trên diễn đàn có không ít người rảnh rỗi, bọn họ đang đang thảo luận chuyện yêu ma quỷ quái, giọng điệu y như đã thực sự chứng kiến vậy.

Continue Reading