Chương 75 – HƯCC

Chương 75: Mạc Cổn Cổn bắt đầu trực tiếp lăn dưa

Trở lại đảo lơ lửng, Lục Nhân Diệu trực tiếp bị Lục Kiêu Kỳ đá xuống phi thuyền.

Continue Reading