Chương 78 – HƯCC

Chương 78: Nhận đơn quỷ luân hồi nhân duyên

Bị tính sổ, thân thể Mạc Cổn Cổn cứng đờ. Cậu gãi gãi mặt, có hơi không biết làm sao.

Continue Reading