Chương 80 – HƯCC

Chương 80: Cổn có được năng lực tơ hồng

Chuyện của Lý Thanh Văn, Mạc Cổn Cổn không rõ lắm.

Continue Reading