08.2018

 08.2018 

Ngày cập nhật: 21.09.2018

01.08.2018: Vũ khí lạnh là nam nhân lãng mạn (Hoàn + phiên ngoại)

01.08.2018: Ta là thật thích ngươi / ngươi đầu trên có hơi xanh (Hoàn)

02.08.2018: Thiếu hiệp, thiếu lão công sao (Hoàn + phiên ngoại)

02.08.2018: Cướp lão công năm người sau (Hoàn+ phiên ngoại)

02.08.2018: Ngư nhai nhất ba (Hoàn)

02.08.2018: Thịnh thế minh quân (Hoàn + phiên ngoại)

02.08.2018: Nuôi trung khuyển không bằng nuôi trung long (Hoàn)

02.08.2018: Kết hôn sau đó ta rốt cục ăn no (Hoàn)

02.08.2018: Thương vân xuyên thư công lược (Hoàn + phiên ngoại)

02.08.2018: Phu quân Tạ An (Hoàn)

03.08.2018: Ngươi vô pháp dự đoán chia tay, ta đều có thể cho ngươi đưa lên (Hoàn)

04.08.2018: Tiểu nãi meo chinh phục toàn giới giải trí (Hoàn)

04.08.2018: Lão công đuổi theo ta bạo thư (Hoàn)

04.08.2018: Bạn trai cũ mỗi ngày đều tưởng làm sự (Hoàn)

05.08.2018: Mỗi ngày đều có yêu tinh bái ta cửa nhà (Hoàn + phiên ngoại)

05.08.2018: Xuyên việt chi đế đô đệ nhất soái (Hoàn)

09.08.2018: Ăn gà (Hoàn + phiên ngoại)

09.08.2018: Ban ngày vĩnh viễn (Hoàn)

10.08.2018: Củi mục chủng điền ký (Hoàn + phiên ngoại)

10.08.2018: Husky cùng hắn mèo trắng sư tôn (Hoàn)

11.08.2018: Hôn hôn liền có thể trưởng cao cao (Hoàn)

11.08.2018: Ta không chỉ có diễn kỹ (Hoàn)

11.08.2018: Tiểu đường bánh / mỹ thực anh em ban (Hoàn + phiên ngoại)

11.08.2018: Bị tám vị hôn phu tìm tới cửa sau (Hoàn + phiên ngoại)

12.08.2018: Giới giải trí Thám Hoa (Hoàn)

13.08.2018: Mạt thế làm ruộng vội vàng (Hoàn)

13.08.2018: Tinh tế động vật chăn nuôi viên (Hoàn)

13.08.2018: Ta đem ngươi trở thành mèo ngươi từ chối (Hoàn)

14.08.2018: Không làm bánh bao thật nhiều năm / hai tên hỗn đản (Hoàn)

14.08.2018: Tu tiên chi nông thôn bút tiên (Hoàn)

15.08.2018: Đường Môn mật thất (Hoàn)

15.08.2018: Ta tuyệt không xui xẻo (Hoàn + phiên ngoại)

15.08.2018: Tiểu Hoa yêu (Hoàn)

15.08.2018: Võng luyến sao, ta nữ trang cự cự (Hoàn)

16.08.2018: Ngồi đợi phi thăng (Hoàn)

17.08.2018: Xã hội thiếu ta một cái ca (Hoàn)

18.08.2018: Ta, ET, hỗn giới giải trí (Hoàn)

19.08.2018: Độc miêu miêu ở bảy không (Hoàn)

19.08.2018: Xuyên qua chi gả cái nghèo tán tu (Hoàn)

20.08.2018: Trọng sinh chi thịnh thế nam phi (Hoàn + phiên ngoại)

21.08.2018: Ta siêu mảnh mai (Hoàn)

22.08.2018: Hí tinh thủ hộ giả (Hoàn)

23.08.2018: Đại chàng âm dương lộ (Hoàn + phiên ngoại)

24.08.2018: Thanh bình nhạc (Hoàn)

24.08.2018: Tổ truyền tay nghề (Hoàn)

24.08.2018: Này nhân vật phản diện manh ọc sữa (Hoàn)

24.08.2018: Sủng vợ hằng ngày (Hoàn)

24.08.2018: Kinh dị trò chơi nhân vật đều thầm mến ta (Hoàn + phiên ngoại)

25.08.2018: Gả cho hào môn lão nam nhân (Hoàn)

26.08.2018: Phật hệ ảnh đế online dưỡng lão (Hoàn)

26.08.2018: Không tầm thường Giản Ninh Xuyên

27.08.2018: Người sáng mắt không nói thầm mến (Hoàn)

28.08.2018: Không cho ngươi hung ta! (Hoàn)

30.08.2018: Con pháo thí này ta che lên! (Hoàn + phiên ngoại)

30.08.2018: Ăn gà bắt đầu tại dưới chân (Hoàn)

30.08.2018: Không cẩn thận tô thành quốc dân bà xã (Hoàn + phiên ngoại)

31.08.2018: Mắt Âm Dương (Hoàn + phiên ngoại)

31.08.2018: Tinh tế hí tinh meo (Hoàn+ phiên ngoại)

31.08.2018: Hôm nay cũng đang cố gắng giấu ở thính tai (Hoàn + phiên ngoại)

31.08.2018: Tàng kiều (Hoàn)