10.2018

10.2018

Ngày cập nhật: 06.01.2019

01.10.2018: 1314 với bạn trai cũ thổ vị

01.10.2018: Những năm tương thân tương ái với gạch men kia 

01.10.2018: Ngốc bạch ngọt ngàn vạn tuổi 

01.10.2018: Đại thiếu trở về

03.10.2018: Về sau, hắn thành vú em ngự dụng

03.10.2018: Trọng sinh cùng một chỗ cùng ngày kết hôn với túc địch

03.10.2018: Thừa tướng hắn mang thai long chủng

04.10.2018: Cứu mạng, cơ duyên cướp được có độc

04.10.2018: Lâu bền

04.10.2018: Ta thành thụ dã nhất

05.10.2018: Xung hỉ

06.10.2018: Lũ đào hoa

07.10.2018: Bản thân tu dưỡng của tâm ma

07.10.2018: Đôi mắt nhỏ của ai còn không nhìn ảnh đế

07.10.2018: Ánh trăng kia và ngươi

08.10.2018: Địa Cầu online

09.10.2018: Rượu đụng tiên

09.10.2018: Cuộc sống làm ruộng mạt thế

11.10.2018: Gọi ta ông xã

11.10.2018: Hành y tại Đường triều

12.10.2018: Omega gả vào nhà giàu

12.10.2018: Không hồng liền phải thừa kế gia nghiệp

13.10.2018: Hôm qua như chết

15.10.2018: Thần tượng hoàn mỹ

16.10.2018: Quốc sư wrap trở về

16.10.2018: Sau khi mất trí nhớ ta mang bánh bao cùng kim khố của bệ hạ rời nhà đi

17.10.2018: Kinh doanh tính phi điển hình

18.10.2018: Thời gian trục giám để ý

18.10.2018: Giang hồ dịch tả

18.10.2018: Tháng ngày cùng Thái tử tranh ảnh đế

18.10.2018: Ta yêu làm ruộng

18.10.2018: Hướng dẫn cuộc sống hiện đại của lão tổ độ kiếp

19.10.2018: Thuật sĩ không chính hiệu

19.10.2018: Nhóm thức ăn dự trữ của ta phát hiện sự tồn tại của nhau

20.10.2018: Ai muốn yêu đương với AI

21.10.2018: Hoàng Thượng đọc thoại bản kẹp trong tấu chương

21.10.2018: Đồ linh mật mã

21.10.2018: Tiệm bánh bao âm dương

21.10.2018: Giang Nguyệt tựa vào lan can

21.10.2018: Bạn trai cũ

21.10.2018: Ta yêu đương với tinh cầu

23.10.2018: Hằng ngày sau khi cưới tổng tài mèo to

24.10.2018: Nhân thiết bình hoa nói băng liền băng

25.10.2018: Huyền học cứu vớt giới giải trí

25.10.2018: Nhân tài kiệt xuất giới ăn vạ

25.10.2018: Thanh tiến độ sinh tồn

26.10.2018: Đồ đệ hắn chính là không uống thuốc

26.10.2018: Bồn tắm lớn của ta thông ra biển

28.10.2018: Ta siêu biết diễn kịch hiện tại trọng sinh