11.2018

11.2018

Ngày cập nhật: 12.01.2019

01.11.2018: Trọng sinh mạt thế

02.11.2018: Câm miệng, ngươi cái fan giả

02.11.2018: Toàn thế giới đều là thần trợ công

02.11.2018: Mang thai đầu long tể tử làm sao bây giờ

03.11.2018: Trọng sinh chi học thần

04.11.2018: Cả triều văn võ tẫn khom lưng

04.11.2018: Đối tượng vừa kết hôn liền chết! 

04.11.2018: Khi các thổ hào gặp nhà giàu thật

04.11.2018: Đại lão đạo hệ

04.11.2018: Sổ tay sinh tồn ma pháp sư

05.11.2018: Trọng sinh 80 chi trước kiếm một trăm triệu

06.11.2018: Đại nạn sắp tới

07.11.2018: Phù hợp cao nhất

07.11.2018: Hướng dẫn đi ngủ

08.11.2018: Bệnh mỹ nhân

08.11.2018: Không cố gắng đóng phim là phải về nhà sinh con 

08.11.2018: Gia chính là chim nhỏ như vậy

09.11.2018: Nhân vật phản diện đánh mặt nhân vật chính quang hoàn “Xuyên nhanh”

09.11.2018: Viện bảo tàng Sơn Hải

09.11.2018: Dưới biển sâu

09.11.2018: Xuyên việt sau khi ta ném sách của muội muội

09.11.2018: Làm sao ngươi xuyên đến đây!

11.11.2018: Con trai yêu

12.11.2018: Con trai của ta có cha ảnh đế tám tỷ

12.11.2018: Phụng chỉ phát phì

13.11.2018: Điêu quang

13.11.2018: Máy bay giấy

15.11.2018: Cho dù gặp lại nên không quen

15.11.2018: Công ty truyền thông giải trí thiên giới

17.11.2018: Không nên tùy tiện mở mic

18.11.2018: Vị diện cửa hàng sách nhỏ 

18.11.2018: Chuyện không tẫn quỷ

19.11.2018: Lão tổ thành tinh tế vạn người mê

19.11.2018: Quyền thần đệ nhị thiên hạ

20.11.2018: Mang theo trang viên nuôi con làm giàu

20.11.2018: Chuyện tình yêu khuôn sáo cũ

21.11.2018: Đã nói tốt nữ chính tất cả đều chuyển giới

21.11.2018: Hôm nay ông chủ lại ăn dấm

22.11.2018: Sư tử liên manh / xách gạo chiến đấu

23.11.2018: Hoàng hôn dựa trúc dài

23.11.2018: Khuyên quân cải tà quy ta

23.11.2018: Ảnh đế nuôi con Tiểu Cổn Cổn

24.11.2018: Bà xã ta là một Beta

24.11.2018: Bạn trai lại lại lại chết nữa rồi

25.11.2018: Ta và bốn bạn nhảy của ta

27.11.2018: Mỹ thực chinh phục toàn vị diện

30.11.2018: Thiên mệnh vòng

30.11.2018: Hán hầu

30.11.2018: Cửa hàng nhỏ của người Địa Cầu