Chương 83 – HƯCC

Chương 83: Lúm đồng tiền đại thần và sừng rồng nguyên soái

 Lục Kiêu Kỳ: “Cổn Cổn sao vậy?”

Continue Reading

Chương 82 – HƯCC

Chương 82: Chẳng lẽ Thượng tướng có anh em sinh đôi sao

Bởi vì có lệ quỷ ở đây, bọn họ hoàn toàn có thể cos thành hacker cực mạnh, từng người trực tiếp chui vào internet trực tiếp bắt lấy thông tin đầu cuối.

Continue Reading